Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

„ Jednak nie z tego się cieszcie … cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w Niebie.”

72 uczniów wróciło z pierwszych misji, gdzie głosili Ewangelię i wzywali do nawrócenia. Przyszli do Jezusa składając relację z wielką radością, że nawet złe duchy były im posłuszne. Sądzę, że zachowanie Jezusa zaskoczyło wszystkich. Zwraca im uwagę, co tak naprawdę powinno być przedmiotem ich radości: „że wasze imiona zapisane są w Niebie”. Całe głoszenie Ewangelii, walka ze złym duchem, wszystko, co uczynił Jezus: Jego męka i śmierć i zmartwychwstanie, zmierzają ku jednemu, aby moje imię zostało zapisane w Niebie w „Księdze Życia”. To jest jedyny sposób, aby człowiek w pełni poczuł się szczęśliwy. Dokonuje się to poprzez wyniesienie mojej ludzkiej natury do godności Bóstwa, godności wzniosłej i niepojętej. Wszystko temu należy podporządkować, wszystkie moje siły, zdolności i umiejętności, zmysły ciała i duszy. Chodzi przecież o moją nieśmiertelność.

APEL JANA PAWŁA II „ … papież – wasz rodak, nie przestaje was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego krzyża na nowo z wiarą i miłością przyjęli, … Abyście krzyż Chrystusa na nowo, w sposób wolny i dojrzały wybrali. Abyście podjęli odpowiedzialność za obecność krzyża w życiu każdego i każdej z was, w życiu waszych rodzin i w życiu tej wielkiej wspólnoty jaką jest Polska. Brońcie go! …

Chrystus czeka na naszą odpowiedź. …

Panie, Ty wiesz, krzyża się nie lękam, Panie, Ty wiesz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, bo na tym krzyżu Boga mego widzę.”

/ Homilia JP II Skoczów, 22 maja 1995 r./

BEZDOMNY TO TEŻ CZŁOWIEK

Witaj

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta

         Obchody 30 lecia Koła Brzeskiego Towarzystwa Pomocy

          Dnia 8 października 2016r. przy współudziale władz kościelnych, rządowych i samorządowych, odbyły się uroczystości związane z 30-leciem działalności Koła Brzeskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Chcieliśmy w ten sposób złożyć Opaczności Bożej nasze wspólne dziękczynienie za wszelkie łaski, jakie zostały udzielone ludziom najbardziej potrzebującym pomocy przez ten czas naszej posługi.

       Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą, o godz. 11. 00  w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ojciec Biskup Jacek Kiciński CMF – do dzisiaj jesteśmy pod wrażeniem Słowa Bożego które wygłosił. Należy podkreślić, że wszystkim uczestnikom w większym lub mniejszym stopniu zostało udzielone to radosne przeżycie religijne, którego tak często szukamy na modlitwie. Podniosłość tej chwili dało się również odczuć na Zamku Piastów Śląskich, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Rozpoczęto ją otwarciem wystawy na której zaprezentowano eksponaty wykonane przez mieszkańców schroniska – również znaczki pocztowe i kartki okolicznościowe z wizerunkiem św. Brata Alberta upamiętniające jubileusz. Osobom zasłużonym wręczono listy dziękczynne i medale, również znaczki pocztowe i kartki okolicznościowe z wizerunkiem św. Brata Alberta upamiętniające jubileusz. Padło wiele ciepłych słów w trakcie wystąpień i wypowiedzi, dzieląc się refleksją na temat tego co zostało zrobione i co można by zrobić aby pomóc człowiekowi.

         Uroczystość zakończono poczęstunkiem, gdzie można było odbyć ciekawe rozmowy i odświeżyć stare znajomości. Jak sądzę, ten dzień wielkiego dziękczynienia Opatrzności Bożej w pamięci uczestników zapisał się jako coś, co warto było przeżyć i do czego warto będzie wracać.

 

 

 

 

Ogrzewanie schroniska  św. Brata Alberta w Pępicach

 FUNDACJA PGE - Energia z serca Warszawa