Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

CYTAT  NA  WIEKI  POST „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.( Ewangelia 1. Niedziela Wielkiego Postu „B”).

        W tym jednym słowie „nawrócenie” zawiera się wszystko, co musi uczynić człowiek aby zdobyć Królestwo Boże. Nawracający się , jest w stanie przyjąć „dar Boży”, sprawiający, że już nic złego stać mu się nie może, że „choćby i umarł, to i tak żyć będzie”; a śmierć staje się tutaj wyzwoleniem z krępujących mnie więzów tego świata, który nie jest w stanie zaspokoić moje pragnienie szczęścia (por. JP II katecheza, 18 III 1987). W nawróceniu zatem chodzi o sprawę zasadniczą, sprawę życia i śmierci – wraz ze śmiercią Boga we mnie, kończą się moje perspektywy. Czy chcę, czy nie, jestem na wojnie i aby żyć muszę zwyciężyć śmierć, wytrącając jej jedyny oręż jaki ma – grzech. Słuszne zatem staje się zawołanie św. Pawła: „Bojowaniem jest życie człowieka”, a także wezwanie proroka Ezechiela: „Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, … a żyć będziecie”; oraz dość radykalna wypowiedź Jezusa: „Jeśli się nie nawrócicie, to wszyscy pomrzecie.”

o. Zbigniew

(Więcej: kazanie 1. niedziela Wielkiego Postu „B”)

APEL JANA PAWŁA II „ … papież – wasz rodak, nie przestaje was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego krzyża na nowo z wiarą i miłością przyjęli, … Abyście krzyż Chrystusa na nowo, w sposób wolny i dojrzały wybrali. Abyście podjęli odpowiedzialność za obecność krzyża w życiu każdego i każdej z was, w życiu waszych rodzin i w życiu tej wielkiej wspólnoty jaką jest Polska. Brońcie go! …

Chrystus czeka na naszą odpowiedź. …

Panie, Ty wiesz, krzyża się nie lękam, Panie, Ty wiesz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, bo na tym krzyżu Boga mego widzę.”

/ Homilia JP II Skoczów, 22 maja 1995 r./

BEZDOMNY TO TEŻ CZŁOWIEK

Witaj

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta

         Obchody 30 lecia Koła Brzeskiego Towarzystwa Pomocy

          Dnia 8 października 2016r. przy współudziale władz kościelnych, rządowych i samorządowych, odbyły się uroczystości związane z 30-leciem działalności Koła Brzeskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Chcieliśmy w ten sposób złożyć Opaczności Bożej nasze wspólne dziękczynienie za wszelkie łaski, jakie zostały udzielone ludziom najbardziej potrzebującym pomocy przez ten czas naszej posługi.

       Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą, o godz. 11. 00  w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ojciec Biskup Jacek Kiciński CMF – do dzisiaj jesteśmy pod wrażeniem Słowa Bożego które wygłosił. Należy podkreślić, że wszystkim uczestnikom w większym lub mniejszym stopniu zostało udzielone to radosne przeżycie religijne, którego tak często szukamy na modlitwie. Podniosłość tej chwili dało się również odczuć na Zamku Piastów Śląskich, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Rozpoczęto ją otwarciem wystawy na której zaprezentowano eksponaty wykonane przez mieszkańców schroniska – również znaczki pocztowe i kartki okolicznościowe z wizerunkiem św. Brata Alberta upamiętniające jubileusz. Osobom zasłużonym wręczono listy dziękczynne i medale, również znaczki pocztowe i kartki okolicznościowe z wizerunkiem św. Brata Alberta upamiętniające jubileusz. Padło wiele ciepłych słów w trakcie wystąpień i wypowiedzi, dzieląc się refleksją na temat tego co zostało zrobione i co można by zrobić aby pomóc człowiekowi.

         Uroczystość zakończono poczęstunkiem, gdzie można było odbyć ciekawe rozmowy i odświeżyć stare znajomości. Jak sądzę, ten dzień wielkiego dziękczynienia Opatrzności Bożej w pamięci uczestników zapisał się jako coś, co warto było przeżyć i do czego warto będzie wracać.

 

 

logo na stronę internetową 2PODPROGRAM 2016 – efekty

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2017

W dniu 13.11.2017 w Kole Brzeskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (OPL) zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2017:

- warsztaty kulinarne