Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” (Mt 5, 7) To miłosierdzie to konkretna moja postawa: kiedy dzielę się z drugim człowiekiem chlebem, odzieniem, kiedy poświęcam swój czas chorym, więźniom, nie mającym mieszkania, bezradnym wobec trudności, traktowanym niesprawiedliwie, odrzuconym, samotnym i strapionym, trwającym w grzechach, kiedy modlę się za żywych i umarłych i potrafię przebaczyć moim „winowajcom” ( por. Mt 25, 31 – 46).  Z taką postawą wiąże się wspaniała obietnica. Kiedyś stanę przed Sędzią i wtedy On zapomni o swojej sprawiedliwości i okaże MIŁOSIERDZIE ( por. Jk 2, 13). Warto zatem zadać sobie pytanie: jaka jest dzisiaj moja lokata w wieczność ?

BEZDOMNY TO TEŻ CZŁOWIEK

Witaj

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta

 

"TO JEST KANDYDAT NA OŁTARZE"

Tak zdecydowanie stwierdził Ks. Bp. Józef Pazdur w rozmowie ze mną, kiedy ustalaliśmy moją ewentualną posługę sakramentalną wobec księdza Jerzego. Nigdy tak nie myślałem o księdzu Jerzym. Przez kilka lat miałem z nim bezpośredni, codzienny kontakt i przyzwyczaiłem się do jego zachowania -" bo on taki jest". Teraz z perspektywy czasu widzę, że rzeczywiście, te jego zachowania były na miarę świętości, że miałem to szczęście – jak wielu innych - żyć i przebywać w kręgu jego aureoli. Podobną opinię o nim wyraziła pani Wanda Kozaczyńska, która jako Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. Adama Chmielowskiego współpracowała z księdzem Jerzym przez 10 lat.

Czytaj więcej: Brat Jerzy kandydat na ołtarze

APEL JANA PAWŁA II „ … papież – wasz rodak, nie przestaje was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego krzyża na nowo z wiarą i miłością przyjęli, … Abyście krzyż Chrystusa na nowo, w sposób wolny i dojrzały wybrali. Abyście podjęli odpowiedzialność za obecność krzyża w życiu każdego i każdej z was, w życiu waszych rodzin i w życiu tej wielkiej wspólnoty jaką jest Polska. Brońcie go! …

Chrystus czeka na naszą odpowiedź. …

Panie, Ty wiesz, krzyża się nie lękam, Panie, Ty wiesz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, bo na tym krzyżu Boga mego widzę.”

/ Homilia JP II Skoczów, 22 maja 1995 r./