Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

BEZDOMNY TO TEŻ CZŁOWIEK

Witaj

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta

 

CYTAT  NA  WIEKI  POST „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.( Ewangelia 1. Niedziela Wielkiego Postu „B”).

        W tym jednym słowie „nawrócenie” zawiera się wszystko, co musi uczynić człowiek aby zdobyć Królestwo Boże. Nawracający się , jest w stanie przyjąć „dar Boży”, sprawiający, że już nic złego stać mu się nie może, że „choćby i umarł, to i tak żyć będzie”; a śmierć staje się tutaj wyzwoleniem z krępujących mnie więzów tego świata, który nie jest w stanie zaspokoić moje pragnienie szczęścia (por. JP II katecheza, 18 III 1987). W nawróceniu zatem chodzi o sprawę zasadniczą, sprawę życia i śmierci – wraz ze śmiercią Boga we mnie, kończą się moje perspektywy. Czy chcę, czy nie, jestem na wojnie i aby żyć muszę zwyciężyć śmierć, wytrącając jej jedyny oręż jaki ma – grzech. Słuszne zatem staje się zawołanie św. Pawła: „Bojowaniem jest życie człowieka”, a także wezwanie proroka Ezechiela: „Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, … a żyć będziecie”; oraz dość radykalna wypowiedź Jezusa: „Jeśli się nie nawrócicie, to wszyscy pomrzecie.”

o. Zbigniew

(Więcej: kazanie 1. niedziela Wielkiego Postu „B”)

"TO JEST KANDYDAT NA OŁTARZE"

Tak zdecydowanie stwierdził Ks. Bp. Józef Pazdur w rozmowie ze mną, kiedy ustalaliśmy moją ewentualną posługę sakramentalną wobec księdza Jerzego. Nigdy tak nie myślałem o księdzu Jerzym. Przez kilka lat miałem z nim bezpośredni, codzienny kontakt i przyzwyczaiłem się do jego zachowania -" bo on taki jest". Teraz z perspektywy czasu widzę, że rzeczywiście, te jego zachowania były na miarę świętości, że miałem to szczęście – jak wielu innych - żyć i przebywać w kręgu jego aureoli. Podobną opinię o nim wyraziła pani Wanda Kozaczyńska, która jako Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. Adama Chmielowskiego współpracowała z księdzem Jerzym przez 10 lat.

Czytaj więcej: Brat Jerzy kandydat na ołtarze

APEL JANA PAWŁA II „ … papież – wasz rodak, nie przestaje was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego krzyża na nowo z wiarą i miłością przyjęli, … Abyście krzyż Chrystusa na nowo, w sposób wolny i dojrzały wybrali. Abyście podjęli odpowiedzialność za obecność krzyża w życiu każdego i każdej z was, w życiu waszych rodzin i w życiu tej wielkiej wspólnoty jaką jest Polska. Brońcie go! …

Chrystus czeka na naszą odpowiedź. …

Panie, Ty wiesz, krzyża się nie lękam, Panie, Ty wiesz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, bo na tym krzyżu Boga mego widzę.”

/ Homilia JP II Skoczów, 22 maja 1995 r./