Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

CYTAT ADWENTOWY: „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli… stanąć przed Synem Człowieczym.” ( Ew. 1 Niedziela Adwentu)

Każdy z nas będzie musiał stanąć przed Synem Człowieczym na sąd i tu zapadnie najważniejsza decyzja w moim życiu. Zadecyduje się, jak będzie wyglądał trzeci i ostatni etap mojego życia – bo życie ludzkie nigdy się nie kończy, tylko się zmienia – ten ostatni etap mojego życia nigdy się już nie zmieni, to znaczy, będzie wieczny, nieskończony i dlatego jest najważniejszy. Wówczas zapadnie decyzja: czy będę zawsze szczęśliwy, czy też zawsze nieszczęśliwy. Jak sobie przypomnę najgorszy dzień mojego życia i pomyślę, że tak mógłby wyglądać każdy następny dzień, to jestem przerażony i strach mnie ogarnia. Na szczęście, nie jest to strach paraliżujący, a raczej bojaźń Boża, która mnie mobilizuje do większej czujności nad sobą. „Ten czuwa, kto ma czyste sumienie” – twierdzi Jan Paweł II. Przeżywany okres Adwentu to „czas nam darowany” ,abyśmy czuwając w modlitewnym skupieniu, rzetelnie mogli pochylić się nad własnym sumieniem.

BEZDOMNY TO TEŻ CZŁOWIEK

Witaj

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta

 

"TO JEST KANDYDAT NA OŁTARZE"

Tak zdecydowanie stwierdził Ks. Bp. Józef Pazdur w rozmowie ze mną, kiedy ustalaliśmy moją ewentualną posługę sakramentalną wobec księdza Jerzego. Nigdy tak nie myślałem o księdzu Jerzym. Przez kilka lat miałem z nim bezpośredni, codzienny kontakt i przyzwyczaiłem się do jego zachowania -" bo on taki jest". Teraz z perspektywy czasu widzę, że rzeczywiście, te jego zachowania były na miarę świętości, że miałem to szczęście – jak wielu innych - żyć i przebywać w kręgu jego aureoli. Podobną opinię o nim wyraziła pani Wanda Kozaczyńska, która jako Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. Adama Chmielowskiego współpracowała z księdzem Jerzym przez 10 lat.

Czytaj więcej: Brat Jerzy kandydat na ołtarze

APEL JANA PAWŁA II „ … papież – wasz rodak, nie przestaje was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego krzyża na nowo z wiarą i miłością przyjęli, … Abyście krzyż Chrystusa na nowo, w sposób wolny i dojrzały wybrali. Abyście podjęli odpowiedzialność za obecność krzyża w życiu każdego i każdej z was, w życiu waszych rodzin i w życiu tej wielkiej wspólnoty jaką jest Polska. Brońcie go! …

Chrystus czeka na naszą odpowiedź. …

Panie, Ty wiesz, krzyża się nie lękam, Panie, Ty wiesz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, bo na tym krzyżu Boga mego widzę.”

/ Homilia JP II Skoczów, 22 maja 1995 r./