Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

1% Dlaczego dla Nas ?

Dlaczego dla nas?

1.Poprzez naszą działalność ludzie nie umierają na ulicy

   -każdemu człowiekowi należy się „suchy kąt i ciepła strawa i nie jest to kwestia miłosierdzia ale sprawiedliwości”

2.Pomoc udzielana jest w sposób kompleksowy: „co do ciała i co do duszy”

  - kształtowanie charakterów /pozytywne zmiany osobowościowe, pozwalające na pełne usamodzielnienie, poprzez stosowanie  starej reguły benedyktyńskiej:” modlitwa i praca”

  - materialna, medyczna, prawna

3.Wszystkich wspierających nas w jakikolwiek sposób polecamy w naszych codziennych modlitwach ( szczególnie w godzinie Bożego Miłosierdzia podczas wspólnej adoracji Naj. Sakramentu i w każdą 1-szą sobotę miesiąca – Msza Sw. za ofiarodawców i Nabożeństwo 1-szej soboty).

4.Każde wsparcie to udział w dziele zbawczym, a ponieważ ” wielka jest radość w niebie z powodu jednego grzesznika który się nawraca” – to ta RADOŚĆ  Boga sprawi, że  w dzień sądu zapomni On o wielu naszych grzechach ( por. Jk 5, 20; list św. Klemensa I , św. Franciszka z Asyżu, kazanie św. Fulgencjusza itp.).

5.35 lat naszej działalności na rzecz ludzi bezdomnych.

   - w chwili obecnej siedmiu pracowników z 30-to letnim doświadczeniem ,w tym dwóch wolontariuszy na pełny etat

   - opiekunowie mieszkają z podopiecznymi, w tym wykwalifikowany terapeuta od uzależnień, przez co zwiększone są możliwości oddziaływania

6. Wykorzystujemy fundusze gminne, wojewódzkie, ministerialne i europejskie

 - w ostatnich trzech latach zrealizowaliśmy  kilka projektów
7. Poszerzyliśmy zakres naszej działalności rozdając żywność dla najbardziej potrzebujących naszej gminy Skarbimierz pozyskaną z O.B.Ż

8. Zostaliśmy docenieni przez innych

 - kilkakrotne nominacje na społecznika roku województwa opolskiego i wyróżnienia : w roku 2001 statuetki „ Bliźniemu Swemu” z Zarządu Głównego TPBA, w roku 2004 postać roku powiatów brzeskiego i namysłowskiego, w roku 2006 złota spinka w kategorii postawa społeczna, tytuł przyjaciela fizjoterapii Politechniki Opolskiej w roku 2012, Złoty Krzyż Zasługi z roku 2007 wręczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w 2010 r. wyróżnienie nadane przez Wojewodę Opolskiego w konkursie „ Kapitalni w Opolskiem” za projekt w kategorii- „Promocja integracji społecznej”

Informacje o podatku 1 %
        Na mocy ustawy z dnia 12.08.2008 roku dla podmiotu Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta dokonano wpisu do rejestru Stowarzyszeń numer KRS 0000311370.
Z tego tytułu każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizyczynych może przekazać 1 % podatku należnego obliczonego w zeznaniu podatkowym w danym roku .
Osoba wyrażająca chęć skorzystania z z tej formy rozliczeń powinna wpisać  nasz numer: KRS 0000311370