Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

RECEPTA NA KORONAWIRUS

RECEPTA NA KORONAWIRUS

Lekiem, który został wypisany na owej recepcie palcem Bożym jest lek o nazwie: POKUTA - odbija się jak echem wołanie Anioła skierowane do świata z trzeciej Tajemnicy Fatimskiej: "POKUTA, POKUTA, POKUTA!" Lek ten jest trzyskładnikowy:  MODLITWA, POST, JAŁMUŻNA - o tych czynach pokutnych mówi Jezus w Środę Popielcową (Mt 6, 1-6. 16-18). Aby mógł powstać ów cudowny specyfik, składniki muszą wejść ze sobą w reakcję, stąd potrzeba zastosowania wszystkich trzech (por. kazanie 43 św. Piotra Chryzologa). Na początku powinien być stosowany w dużych dawkach, co umożliwi szybkie jego działanie.

Proszę się nie obawiać, nie można GO przedawkować i nie ma skutków ubocznych. Należy GO stosować tak długo i w takim stężeniu, aż nastąpi pełna przemiana - m e t a n o i a , aż narodzi się nowy człowiek, który odzyska godność dziecka Bożego i znajdzie "upodobanie" u Boga. Tylko taki człowiek będzie miał przeciwciała i nie zginie. Mówi o tym Jezus do Żydów zaniepokojonych nagłą śmiercią niektórych osób w jednym czasie: "... jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie." Powtarza to dwukrotnie (por. Łk 13, 1-5). Gdyby świat usłyszał wołanie Anioła z Fatimy nie byłoby II wojny światowej. Mamy w ręku receptę napisaną palcem Boga - dlatego lek jest ogólnie dostępny i nigdy GO nie zabraknie. Mamy w rękach receptę, mamy w rękach nasz los, los naszych rodzin, naszej Ojczyzny, a nawet i świata - przynajmniej tej części związanej z Trójmorzem. Stąd, z Polski - zgodnie z wizją s. Faustyny (por. Dzienniczek, 1732) - ma wyjść " i s k r a ", a właściwie już wyszła. Dzisiaj ma to już być PŁOMIEŃ BOŻEJ MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ. Każdy stosujący ów lek przyczynia się do jego rozniecania i poszerzania "cywilizacji miłości" (por. Jan Paweł II, homilia 18. 08. 2002r. Błonie Krakowskie). Tylko w ten sposób świat znajdzie ocalenie i "pokój, a człowiek szczęście" (por. Jan Paweł II, homilia 17.08.2002r. Łagiewniki). Gdyby orędzie s. Faustyny zostało przyjęte nie było by II wojny światowej.
" Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody..." (Dz 3, 19) - woła do Żydów św. Piotr.     "... wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego, że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądził świat..." (Dz17,30-31) - woła do Greków św. Paweł. To wołanie pierwszych chrześcijan musi usłyszeć i podjąć Kościół dzisiejszych chrześcijan, bo jest ono ocaleniem dla świata - zostaną tylko ci, którzy zrealizują receptę i będą zażywać ów lek.

Jak w schronisku zażywamy ów lek?

MODLITWA
Na wspólną modlitwę spotykamy się trzy razy dziennie w tym Msza Święta (w niedzielę jest ponad trzydzieści osób bez ludzi z zewnątrz ). Bracia Pocieszyciele (mieszkają wspólnie z bezdomnymi) mają jeszcze wspólną godzinną adorację w godzinie Bożego Miłosierdzia na którą przychodzą niektórzy bezdomni. Praktykujemy wszystkie rodzaje nabożeństw wynikające z roku liturgicznego, a w Wielkim Poście odprawialiśmy również Triduum Paschalne. W Uroczystość Miłosierdzia Bożego w naszej miejscowości przeprowadziliśmy akcję duszpasterską pn. "Błogosławieństwo dla domu i rodziny". Kapłan w asyście ministrantów (wszyscy ze schroniska) udzielał błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem odmawiając przy tym następującą modlitwę: "Boże, Ojcze Miłosierdzia, racz udzielić swojego błogosławieństwa temu domowi i wszystkim tu mieszkającym, chroń ich dobytek, dusze i ciała przed wszelkim złem, niebezpieczeństwem i zagrożeniem, a Maryja Twoja Matka niech ich otoczy płaszczem swojej opieki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen" Ludzie z zachowaniem dystansu wychodzili przed dom trzymając w rekach święte przedmioty, przeżywając tę krótką chwilę błogosławieństwa z wiarą i nieukrywanym wzruszeniem. Skoro ludzie nie mogą przyjść do Kościoła, trzeba z Kościoła wyjść do ludzi.

POST

Rozumiany szerzej, nie tylko jako post od pokarmów, ale pewna forma umartwienia, ascezy chrześcijańskiej - dzisiaj kompletnie odrzucony jako anachronizm, nie pasujący do współczesnego nurtu rozwojowego, a przecież konieczny do rozwoju życia duchowego, bo "uśmierza wady, podnosi ducha, wzmacnia wolę. Podczas gdy ciało starzeje się i umiera, dusza i duch mają przed sobą nieprzeniknione perspektywy rozwoju jako, że dotyczą również niezmierzone głębokości Boga samego. Asceza chrześcijańska zatem biorąc ciało w ryzy rozwija władze duszy, a pozwalając w ten sposób napełniać się Duchem Bożym, człowiek wkracza w niekończące się perspektywy rozwoju. Kiedyś ta perspektywa uszlachetni również ciało, czyniąc go "chwalebnym".  W schronisku najczęstszą formą postu i najbardziej potrzebną jest praktykowana cierpliwość wobec osób niedołężnych, natrętnych, a czasami   i gwałtownych. Ale również ktoś pości o chlebie i wodzie, ktoś staje w nocy na różaniec.

JAŁMUŻNA
Jako uczynki miłosierdzia wykonywane nie tylko wobec ciała, ale również wobec duszy – te drugie w oczach Bożych mają szczególne upodobanie.

Dzielimy się żywnością z najbardziej potrzebującymi gminy Skarbimierz. W związku z pandemią paczki musiały zostać dostarczone do domu i tu potrzebne było skoordynowane działanie kilku podmiotów: Gminnej Opieki Społecznej w Skarbimierzu, Opolskiego Banku Żywności i OSP- Skarbimierz  Nie musze pisać o radości i wdzięczności z jaką spotkało się całe przedsięwzięcie i nie chodzi tutaj tylko o te 10 kg żywności którą otrzymała każda z osób. "Nie zostawię was sierotami..." , żeby spełnić tę obietnicę Pan Jezus potrzebuje dzisiaj naszych rąk.