Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

Łaska Boża

Fragment kazania z 7-ej niedzieli zwykłej roku „A”                      

     Jesteśmy z Panem Jezusem na Górze Błogosławieństw, gdzie Jezus wygłasza swoje kazanie. Między innymi potwierdza własnym autorytetem ważność dziesięciu Bożych przykazań w życiu ludzkim.” Ani jedna jota, ani jedna kreska nie może być zmieniona”, bo przykazania są ponad czasowe i zaistniały wraz z człowiekiem, bo każdy z nas ma je wpisane w swoim sumieniu – stąd wyrzuty sumienia pojawiają się również u ludzi niewierzących. Żeby było wszystko jasne i konkretne, Bóg – posługując się natchnionym Mojżeszem ok.1200 lat przed Jezusem – wypisuje je na kamiennych tablicach.

     Jezus omawia dekalog w sposób zaskakujący.

Porusza bardzo ważną dla nas kwestię, a mianowicie określa w którym momencie jest łamane przykazanie i popełniany grzech. Okazuje się, że pożądliwe spojrzenie na kobietę – a dla kobiety zbyt wyzywający ubiór – jedno słowo wypowiedziane pod adresem bliźniego : „Bezbożniku”, zasługuje na karę ognia piekielnego. Poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko, a wraz z nią pojawia się przerażenie i strach – nie jestem w stanie uchronić się od grzech potępiającego mnie. Zatem pytam Pana Jezusa, wraz z zaniepokojonym Apostołem: „Panie, któż z nas może się zbawić?   

„ Dla ludzi jest to niemożliwe, ale nie dla Boga „– słyszymy odpowiedź Jezusa.

    Łaska Boża jest nam do zbawienia k o n i e c z n i e potrzebna.

Kłania się zatem szósta prawda wiary i świadomość, że bez Boga nie powinniśmy podejmować żadnych działań, że powinniśmy wprowadzać Go w każdy element naszego życia. W jaki sposób ? Przez   MODLITWĘ    .

„ Jaka modlitwa taka doskonałość, taki i dzień cały” mawiał nasz patron św. Brat Albert.

„ … serce człowieka może się przemienić poprzez przekształcającą energię miłości Jezusa” Jan Paweł II. Miłość Boga jest większa od naszych grzechów, ale trzeba o nią prosić usilnie na modlitwie.

Konieczne jest również m i ł o s i e r d z i e            

Będzie to sąd nieubłagany dla tych, którzy nie czynią miłosierdzia – przypomina św. Jakub w swoim liście. Jeżeli przy sądzie miała by decydować tylko Boża sprawiedliwość, to nie mamy szans. Miłosierdzie musi być ponad sprawiedliwością. Należy wyrżnie sobie uświadomić, że w ramach swojej sprawiedliwości Bóg okazałby się bardzo surowym sędziom. Problem polega na tym, że miłosierdzie jest tylko dla tych, którzy sobie na nią zasłużą. Punktem wyjścia warunkującym moje staranie się o miłosierdzie, jest przebaczenie moim krzywdzicielom, zgodnie ze słowami modlitwy Pańskiej: „  Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcą.”                                       

                                                                                     o. Zbigniew M Winiarz CCG