Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

: „ Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”

CYTAT MIESIĄCA WRZEŚNIA: „ Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”.( 23 niedziela zwykła rok „A”) Dbałość o siebie należy przełożyć na drugiego człowieka; a byłoby doskonalej, gdyby zmienić kolejność tej dbałości, najpierw drugi człowiek, a później ja. Aby to uczynić trzeba zniszczyć w sobie wszelkie objawy egoizmu, pamiętając o zasadzie, że: „ Za każdym razem gdy daję, staję się bogatszy przed Bogiem”.

logo na stronę internetową 2

W dniu 15.11.2018 w Kole Brzeskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (OPL) zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2018:

- warsztaty kulinarne

EFEKTY PODPROGRAMU 2018

 

 

Ogrzewanie schroniska  św. Brata Alberta w Pępicach

 FUNDACJA PGE - Energia z serca Warszawa