Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

Będziesz miłował Pana Boga swego ...

CYTAT MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA „ Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. (…) Będziesz miłował swego bliźniego …” ( Ew. 30-ej niedzieli zwykłej „A”).

Dwa przykazania miłości, a właściwie to należy mówić o jednym, gdyż w każdym człowieku ukryty jest Chrystus i miłość świadczona wobec drugiego człowieka jest miłością wykonaną wobec samego Boga (por. św. Jan Paweł II, przemówienie 28.01.1979). Ze względu jednak na naszą ludzką ułomność, Chrystus dzieli to jedno przykazanie na dwa człony, niejako tłumacząc i czyniąc bardziej zrozumiałym – czym jest miłość.

Owa ludzka ułomność polega na tym, że mamy ogromną trudność z dostrzeżeniem w drugim człowieku pierwiastka Bożego, szczególnie w tym wydziedziczonym, sponiewieranym, człowiekiem z ulicy. Czy jest tam obecny Chrystus, skoro samo człowieczeństwo – jak nam się wydaje – stoi pod wielkim znakiem zapytania? Tak, zawsze, ale – jak tłumaczy św. Jan Paweł II – w tym człowieczeństwie „ oblicze Pana jest cierpiące”. Staje więc przed nami duże wymaganie, aby pocieszyć cierpiącego Jezusa w drugim człowieku. Jest to wymaganie miłości z której wszelkie dobro bierze swój początek i z której wyrastają wszelkie inne cnoty; miłości, która staje się celem i wypełnieniem – bo „ Bóg jest miłością”. Owa Miłość – sam Bóg – stawia przed nami wymagania i wzywa nas, byśmy nie byli obojętni, bo On jest: głodny, spragniony, chory, niezaradny, strapiony, umierający…. Trzeba nam to wezwanie podjąć: „całym swoim sercem”, dając duszę, wytężając wszelkie pokłady ludzkiego umysłu, gdyż skuteczność naszych działań zależy od miłości.

O Zbigniew