Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

"Gdy syn człowieczy..."

CYTAT MIESIĄCA LISTOPAD: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy Aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie… i odzieli jednych od drugich… . Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie Królestwo”… a do tych po lewej stronie: „Idzcie precz ode mnie, przeklęci…”

Czy jestem gotowy na sąd?

Najbardziej niewiarygodne jest to, że znamy szczegóły i wiemy z czego będziemy pytani. Jezus pragnie rozpoznać swoje owce, choćby po jednym uczynku miłości. Ze sobą na sąd zabieramy tylko jedną walutę, zapłatę za miłość – najwięcej zyskujemy kiedy ta miłość jest miłosierna. Niestety, przed Sędzią staną również ci, którzy nie mają owej waluty. Odrzucając człowieka, którego nie przyjęli ani nie nakarmili, odrzucili również Boga i Jego Królestwo (por. J P II, homilia 22.11.1981).

Czy jestem gotowy na sąd?

                                                                                                     O. Zbigniew