Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

CYTAT MIESIĄCA LUTEGO

CYTAT MIESIĄCA LUTEGO: "Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił". (Ewangelia z 5-ej Niedzieli zwykłej „B”)

      Zadziwiające jest, z jaką pieczołowitością i dokładnością Marek relacjonuje czynności jakie Jezus wykonał „ nad ranem” aby odbyć modlitwę: „wstał, wyszedł i udał się…”. Ta poranna modlitwa Jezusa była Mu potrzebna w związku z ważną decyzją jaką podjął, aby pójść do sąsiednich miejscowości i nauczać; dlatego ta modlitwa musiała być dłuższa i solidniejsza, odbyta w skupieniu – Jezus organizuje czas i miejsce. Jako Syn Człowieczy-człowiek z krwi i kości- potrzebował tej modlitwy, jak każdy z nas. „Jaka modlitwa, taki i dzień cały”- mawiał nasz patron.