Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

CYTAT NA WIEKI POST

CYTAT  NA  WIEKI  POST „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.( Ewangelia 1. Niedziela Wielkiego Postu „B”).

        W tym jednym słowie „nawrócenie” zawiera się wszystko, co musi uczynić człowiek aby zdobyć Królestwo Boże. Nawracający się , jest w stanie przyjąć „dar Boży”, sprawiający, że już nic złego stać mu się nie może, że „choćby i umarł, to i tak żyć będzie”; a śmierć staje się tutaj wyzwoleniem z krępujących mnie więzów tego świata, który nie jest w stanie zaspokoić moje pragnienie szczęścia (por. JP II katecheza, 18 III 1987). W nawróceniu zatem chodzi o sprawę zasadniczą, sprawę życia i śmierci – wraz ze śmiercią Boga we mnie, kończą się moje perspektywy. Czy chcę, czy nie, jestem na wojnie i aby żyć muszę zwyciężyć śmierć, wytrącając jej jedyny oręż jaki ma – grzech. Słuszne zatem staje się zawołanie św. Pawła: „Bojowaniem jest życie człowieka”, a także wezwanie proroka Ezechiela: „Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, … a żyć będziecie”; oraz dość radykalna wypowiedź Jezusa: „Jeśli się nie nawrócicie, to wszyscy pomrzecie.”

o. Zbigniew

(Więcej: kazanie 1. niedziela Wielkiego Postu „B”)