Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

CYTAT MAJA

CYTAT MAJA: „Jezus… rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto Matka twoja”. / z Ewangelii w Uroczystość Królowej Polski/

Kończył się już oddech i życie się kończyło, dlatego słowa Jezusa wypowiedziane z krzyża są tak krótkie i zwięzłe, ale jakże istotne i bogate w swej treści bo przecież mające wagę testamentu. Jezus przekazuje nam swój majątek, którego częścią jest Jego Matka. Wiedział, że tak jak w drodze kiedy niósł krzyż dotarła do niego aby go podtrzymać, tak również może dotrzeć do każdego z nas; dlatego mówi: „Niewiasto, oto… „ nie tylko Ja, nie tylko Jan, ale i każdy inny człowiek jest Twoim synem i wymaga, abyś przy nim była. Mimo, iż słowa te zostały wypowiedziane z krzyża, to jednak jako „największy dar ukrzyżowanego Chrystusa dla ludzkości” – jak twierdzi św. Jan Paweł II – niosą z sobą wielką potęgę radosnej nadziei bezpiecznej przyszłości dziecka, które nie jest sierotą, bo ma czułą i opiekuńczą Matkę. Chociaż wypowiedziane z krzyża, to jednak jak maj, są piękne i radosne; bo w maju wszystko wydaje się być lepsze i piękniejsze i kwiatki i ptaszki i pięknie ubrane dzieci komunijne.

Maryjo „najmilsza”, Matko „pięknej miłości”, módl się za nami, aby Jezus został przez nas w swej piękności uwielbiony jako: „Najpiękniejszy z synów ludzkich”. /Ps 45/