Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

Cytat miesiąca lipca

CYTAT   LIPCA: „Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia.” Ewangelia z 15 niedzieli zwykłej   rok „B”

Misję powierzoną przez Jezusa Apostołom można by streścić jednym krótkim wezwaniem: nawracajcie się! Wyrzucali złe duchy, leczyli chorych, aby bardziej uwiarygodnić skierowane wezwanie. Dlaczego nawrócenie jest aż tak ważne? Odpowiedzi udziela Jezus: „…jeżeli się nie nawrócicie, to wszyscy pomrzecie.” Jezus śmiercią nazywa utratę na zawsze tego, co Bóg przygotował „dla tych, którzy Go miłują”; owe „wielkie rzeczy” mogą się przerodzić w niekończące się pasmo nieszczęść. Jakie one będą? Połóż rękę na rozżarzonym blacie, to wtedy się dowiesz. Podejmijmy zatem wysiłek nawrócenia, aby nic nie stracić z tych wielkich rzeczy, które przyobiecał Bóg.

                                                                                                 O Zbigniew