Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

Cytat na wrzesień

CYTAT WRZEŚNIA „ …a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł: „Effatha”, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.” (Mk 7, 34)

     Jedno westchnienie Jezusa do Ojca i wypowiedziane jedno słowo: „Effatha”, przyniosło głuchoniememu wyzwolenie z niemocy i wielką radość. Za każdym razem kiedy człowiek przychodzi do Jezusa doznaje wzmocnienia, staje się silniejszy, bogatszy i radośniejszy; bo „On … chlebem karmi głodnych, …dźwiga poniżonych, …ochrania sierotę i wdowę” i sprawia, że „spieczona ziemia zmienia się w staw, a spragniony kraj w krynice wód.” Jezus nadal pragnie to czynić i do tego potrzebuje moich dłoni. Panie, proszę Cię, westchnij i wypowiedz SŁOWO, abym stawał się coraz bardziej otwarty na ubogich tego świata i bogatszy ich ubóstwem.