Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

CYTAT LIPCA 14 niedziela „C”

„ Jednak nie z tego się cieszcie … cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w Niebie.”

72 uczniów wróciło z pierwszych misji, gdzie głosili Ewangelię i wzywali do nawrócenia. Przyszli do Jezusa składając relację z wielką radością, że nawet złe duchy były im posłuszne. Sądzę, że zachowanie Jezusa zaskoczyło wszystkich. Zwraca im uwagę, co tak naprawdę powinno być przedmiotem ich radości: „że wasze imiona zapisane są w Niebie”. Całe głoszenie Ewangelii, walka ze złym duchem, wszystko, co uczynił Jezus: Jego męka i śmierć i zmartwychwstanie, zmierzają ku jednemu, aby moje imię zostało zapisane w Niebie w „Księdze Życia”. To jest jedyny sposób, aby człowiek w pełni poczuł się szczęśliwy. Dokonuje się to poprzez wyniesienie mojej ludzkiej natury do godności Bóstwa, godności wzniosłej i niepojętej. Wszystko temu należy podporządkować, wszystkie moje siły, zdolności i umiejętności, zmysły ciała i duszy. Chodzi przecież o moją nieśmiertelność.