Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

30 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B

   Jezus wraz z Apostołami jest w drodze do Jerozolimy, tam uczyni wielkie rzeczy: będzie musiał wiele wycierpieć, będzie ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie – wielokrotnie im to zapowiadał. Droga się już kończy, Jerozolima blisko, Jezus koncentruje myśli, zbiera siły aby zbawić świat, a tutaj nagle pojawia się ten krzyczący niewidomy żebrak Bartymeusz. Chciało by się powiedzieć za Jezusa – nie ma już czasu, idę zbawiać cały świat, cóż zatem znaczy jeden niewidomy żebrak. Jezus jednak zatrzymał się – „przystanął”.

   Bo taki jest Bóg – poznajemy tu Jego naturę. Pochyla się nad niewidomym żebrakiem, jak Dobry Ojciec nad ukochanym dzieckiem. Na uwagę zasługuje tutaj wytrwałość i natarczywość z jaką Bartymeusz prosi Jezusa, nie zniechęcał się i był zdecydowany – taka ma być nasza modlitwa.

   Było to możliwe dzięki wierze jaką posiadał.

"Kto we mnie wierzy..."

CYTAT WIELKANOCNY : „ Ja jestem zmartwychwstaniem (…) . Kto we Mnie wierzy, (…) żyć będzie. „   ( J 11, 25 )

       Chodzi o takie życie w którym spełni się sen o nieśmiertelności i ludzkie marzenie o szczęściu, gdzie nie będę ograniczony ani czasem ani przestrzenią, ani czymkolwiek innym i gdzie wszelka łza z oczu będzie otarta.

Czytaj więcej: "Kto we mnie wierzy..."

17 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B

„Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.”

     Okazuje się, że Bóg troszczy się również o ludzkie ciało. Chociaż najważniejsze dla Niego jest to żebyśmy zdobyli Królestwo Niebieskie; to jednak nie jest Mu obce również to, jak żyjemy tu na ziemi i troszczy się także o nasze ciała. Oczyszczając sumienia z grzechów w akcie pokuty przeprośmy również za brak ufności w Opatrzność Bożą, w Bożą opiekę nad nami.

Czytaj więcej: 17 NIEDZIELA ZWYKŁA  ROK B

16 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B

    „Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.”Ale czy rzeczywiście staram się wsłuchiwać w głos Pana Jezusa Dobrego Pasterza, który pragnie zapewnić mi ochronę i bezpieczeństwo. „Moje owce słuchają mojego głosu, - usłyszymy po alleluja – Ja znam je, a one idą za mną.” Za brak wsłuchiwania się w głos Dobrego Pasterza, za brak kroczenia drogą, którą nam wskazuje, pragniemy przeprosić.

Czytaj więcej: 16 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B

15 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B

„Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.”

Wszelkie nasze plany, dążenia, a szczególnie czyny, powinny zmierzać ku temu, aby się zbawić – to znaczy uszczęśliwić nasze dusze i ciała. Do tego koniecznie potrzebna jest łaska czyli pomoc Boża; dlatego wraz z psalmistą wołamy: „Okaż swą łaskę….”Aby nasze wołanie mogło dotrzeć do tronu Bożego przeprośmy za nasze grzechy – każdy rachunek sumienia jest małym nawróceniem.

Czytaj więcej: 15 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B”

Wstęp:

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.”- to wołanie pokutnika w dzisiejszym psalmie w 5-tą niedzielę Wielkiego Postu, niech będzie również i moim wołaniem. Czyste serce, czyli sumienie wolne od grzechów jest podstawą każdej modlitwy; dlatego przeprośmy Pana Boga za grzechy:

- że nie jesteśmy posłuszni Bogu tak jak Jezus

–że nie chcemy wziąć swoich krzyży i pójść za Nim

„Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”.

Ta prośba Greków, którzy przybyli do Jerozolimy na święta, aby oddać pokłon Bogu” jest dla nas jest dla nas dość pouczająca: słyszeli o wskrzeszeniu Łazarza, nie wystarczało im, że słyszeli; chcieli poznać Jesusa, chcieli poznać Prawdę.

Jezus zapowiada swoją mękę i śmierć

Kiedy Filip i Andrzej przyszli do Jezusa, aby Mu powiedzieć o Grekach, zastali Go na modlitwie. Była to modlitwa podoba do tej z Getsemani w Ogrodzie Oliwnym, modlitwa związana z” trwogą konania, człowieka, którego dusza doznała lęku w obawie przed nadchodzącym cirpieniem

3. NIEDZIELA WIELKIGO POSTU „B”

„…Dom Ojca mego”

Tak Jezus nazywa świątynię w Jerozolimie. Była dla Żydów chlubą i miejscem wyjątkowym. Budowano ją – jak słyszeliśmy – przez 46 lat. Żydzi mieli obowiązek pielgrzymowania do świątyni przynajmniej raz w roku – pamiętamy 12 letniego Jezusa, który pielgrzymując z rodzicami został w świątyni. Dzisiaj również przybywa do świątyni na święto Paschy już jako dorosły mężczyzna. Potwierdza w ten sposób słuszność podjętego wysiłku budowania świątyń, kościołów i innych miejsc, gdzie ludzie mogli by gromadzić się na wspólną modlitwę do Boga Ojca. Potwierdza również i to, że Ojciec przychodzi do tej modlącej się wspólnoty, w to konkretne miejsce, zaczyna tam przebywać, mieszkać i w końcu to miejsce – jak to pięknie ujął Jezus – staje się „domem Ojca”.

Czytaj więcej: 3. NIEDZIELA  WIELKIGO  POSTU  „B”