"Kto we mnie wierzy..."

CYTAT WIELKANOCNY : „ Ja jestem zmartwychwstaniem (…) . Kto we Mnie wierzy, (…) żyć będzie. „   ( J 11, 25 )

       Chodzi o takie życie w którym spełni się sen o nieśmiertelności i ludzkie marzenie o szczęściu, gdzie nie będę ograniczony ani czasem ani przestrzenią, ani czymkolwiek innym i gdzie wszelka łza z oczu będzie otarta.

     Zestawienie dwóch słów z cytatu Wielkanocnego: z m a r t w y c h w s t a n i e  i  ż y c i e ogarnięte moją wiarą, w krótki i zwięzły sposób definiują treści związane z obchodem Świąt Wielkanocnych.

     Chrystus zmartwychwstały staje się sercem każdego z nas, kołacząc do drzwi. Ci którzy Mu otworzą usłyszą radosną nowinę o Jego wielkim zwycięstwie, o Jego triumfie nad grzechem, śmiercią, piekłem, szatanem, ludzkim cierpieniem i łzą, wszelką nieumiejętnością, niezaradnością, kompleksami i depresją i tym wszystkim co na tym łez padole czyni nas nieszczęśliwymi.