Fragment kazania z 6-ej niedzieli wielkanocnej

Fragment kazania z 6-ej niedzieli wielkanocnej ( J 14, 15-21 )

Podobnie jak tydzień temu jesteśmy w Wieczerniku, gdzie Pan Jezus widząc smutek, zwątpienie, a nawet trwogę u Apostołów stara się ich pocieszyć. Dlatego dzisiejsza Ewangelia pełna jest obietnic, poprzez które Jezus stara się przekonać Apostołów, że nie zostaną sierotami.

  1. Co obiecuje Jezus?

Wprowadza w tajemnicę działania Ducha św. który ma:

- pocieszyć

- doprowadzić do całej prawdy ( również tak trudnej prawdy jaką jest przenikanie się natury Boskiej i ludzkiej, przeistaczającej nas; sprawiającej, że stajemy się „ jak bogowie” )

- obdarzyć pełnią życia „ Ja żyję i wy żyć będziecie.”

       2. Jakie warunki należy spełnić, aby spełniły się Jezusowe obietnice

WIARA

„ Wierzycie w Boga ? I we Mnie wierzcie.”- słyszeliśmy to wymaganie w Ewangelii niedzielnej tydzień temu. Zwrócił na to uwagę św. JP II w komentarzu do dzisiejszej Ewangelii : „ działania w człowieku… Ducha Prawdy… dokonuje się w wierze i poprzez wiarę,” ( Enc. Dominum et Vivificantem, 6)

MIŁOŚĆ

Jest to temat przewodni tego co mówi i co robi Jezus w Wieczerniku – zaczął przecież od umywania nóg. Aby Duch św. mógł działać w człowieku wystarczy spełnić pierwszą jej fazę – zachowywać przykazania. „ Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.” Jest to stan bez grzechu. Czyste sumienie predysponuje człowieka, aby Jezus mógł poprosić Ojca, a Ten wysyła swego Ducha i zaczyna się szaleństwo miłości przenikającej się- ja w Synu, Syn w Ojcu, Ojciec we mnie, a wszystko to w Duchu i przez Ducha. Owo mieszanie się natur ludzkiej i Boskiej przemienia mnie ,przeistacza, następuje powtórne narodzenie , a ja staję się nowym człowiekiem. „ Jest to przemiana wspanialsza aniżeli samo dzieło stworzenia” ( św. JP II homilia 12 V 1983). Jak przy gwałtownym wietrze, jak przy trawiącym ogniu, aż do całkowitego braku kontroli, kiedy działa sam Duch, a człowiek staje się tyko Jego narzędziem. Wtedy – jak św. Paweł - możesz być przeniesiony do siódmego nieba, możesz oglądać rzeczy o których nie godzi się nikomu powtarzać.

NADZIEJA – jeżeli będzie wiara i miłość, nadzieja przyjdzie sama

PRAKTYCZNA UWAGA : podczas gdy o miłość czystego sumienia jest łatwo, to już o wiarę przekonującą mnie o wzajemnym przenikaniu się natury Boskiej i ludzkiej, gdzie następuje moje przeistaczanie się , powtórne rodzenie, jest już o wiele trudniej. Należy zatem skoncentrować wszystkie siły, aby poprzez codzienny duchowy wysiłek budować właśnie taką wiarę. Oczywiście, że taka wiara jest łaską daną od Boga, ale nie jest to łaska darmo dana, ale zasłużona przez nas. Wysłużenie tego rodzaju łaski następuje poprzez moją wcześniejszą współpracę z łaską Bożą darmo mi daną.