Uroczystość Wniebowstapienia

U R O C Z Y S T O Ś Ć     W N I E B O W S T Ą P I E N I A

Nie jest to ani bajka, ani baśń, ani jakiś scenariusz do filmu fantastycznego, ale f a k t   h i s t o r y c z n y opisany w trzech Ewangeliach i Dziejach Apostolskich ( dzisiejsze 1-sze czytanie), o którym może zaświadczyć 11 osób. Byli przejęci widokiem „ nie z tej ziemi” i tak zauroczeni stali „ jak zamurowani”. Musieli przyjść Aniołowie, aby im wytłumaczyć i ruszyć z miejsca- „Kiedy uporczywie wpatrywali się( …) , jak wstępował do nieba,”- bo przecież mieli iść na cały świat.

Pan Jezus zaprosił Apostołów na górę przemienienia nie tylko po to ,aby udzielić im ostatnich wskazówek, ale również po to, aby zostawić ślad n i e b a w ich pamięci.

Brakujący trzeci element ( zob. homilia z 5-ej niedzieli wielkanocnej rok A)                                                                                                

„ Coś tam chyba jest” usłyszałem taką refleksje od osoby regularnie chodzącej do Kościoła, kiedy rozmawialiśmy o życiu po śmierci. Tyle w tym lapidarnym zdaniu niedowierzania, wątpliwości, jakiejś beznadziei, lęku który nie znajduje przyszłości – jak u Apostołów : „ Niektórzy jednak wątpili.”- słyszymy w dzisiejszej Ewangelii.                                                                                                                          Mówiliśmy o tym wcześnie, że aby wzmocnić wiarę w trzeci jej symbol, należy uwierzyć temu co mówi Jezus. Dzisiaj Jezus nie tylko mówi, ale i pokazuje – wszystko rozrywało się na ich oczach. Dzisiaj, tu teraz, wraz z Apostołami mam okazję być na górze wniebowstąpienia i muszę tak ja oni uporczywie wpatrywać się w niebo, aby uzupełnić brakujący trzeci element.