Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

Zesłanie Ducha Świętego

        Duch Św. jest jak w i e l k a   e l e k t r o w n i a , niewyczerpująca się, z której można pobierać prąd bez ograniczeń i za darmo, trzeba tylko mieć linę przesyłową i sprawne przewody elektryczne u siebie w domu – czy wyobrażacie sobie życie be prądu?

       Duch Św. jest jak ż y c i o d a j n a   r z e k a ,drzewa które rosną nad nią są piękne. Liście ich nie więdną, a owoce można zbierać przez cały rok – czy wyobrażacie sobie życie bez wody?

       Duch Św. to n a j m i l s z y z G o ś c i , kiedy przekraczając próg naszego domu, wnosi radość  w miejsce naszego smutku i przygnębienia, bo jest najlepszym P o c i e s z y c i e l e m utulającym  w płaczu –jak długo można żyć w ciągłym smutku? To przecież chrześcijańska radość „ jest naszą ostoją”.

Duch Św. to jak owa g o ł ę b i c a za dni potopu, przynosząca z i e l o n ą g a ł ą z k ę - zwiastun nadziei, że będzie dobrze, że wszystko się ułoży, a to co złe już minęło – czy można żyć bez nadziei na lepsze jutro ?

Duch św. jest jak g w a ł t o w n y   w i a t r , przed którym ongiś rozstąpiły się wody Morza Czerwonego, aby naród wybrany mógł przejść „ suchą stopą” ; może i dziś wyrównać „góry i doliny” na drodze mojego życia, abym mógł stąpać bezpiecznie. Aby żyć trzeba mieć poczucie bezpieczeństwa.

Duch św. to   o g i e ń , który rozpala w naszych sercach miłość. Czy można żyć bez miłości ?

Duch Św. jest jak łagodnie pluskający górski strumyk, a jednak drąży skałę.

                                                                                                                          o. Zbigniew CCG

 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Doniosła uroczystość na pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Czy zastanawiałeś się nad tym, co chrześcijanie wiedza o ogromnej miłości Jezusa, który zostawił nam Pocieszyciela - Ducha Świętego?

Czym lub Kim jest Duch Święty? Co nam Sobą niesie?

Otóż zapewne, jest Trzecią osoba w Trójcy Przenajświętszej. Jest Bogiem. To fakt bezsporny. Ale na początku chrześcijaństwa komentatorzy nie mieli wątpliwości, że owe Zesłanie Ducha Świętego na apostołów w tzn. Zielone Świątki jest zamknięciem nawiasu otwartego przez grzech pychy okazanej przez ludzi podczas budowy wieży Babel. Ale to historia. A w dniu dzisiejszym… co Nam daje Duch Święty… dla całego rodzaju ludzkiego-to miłosna prośba o zjednoczenie narodów, zjednoczenie wyznawców Chrystusa. Duch Święty choć jest wielką tajemnicą, jest dostępny każdemu z nas. Potencjalnie każdy człowiek ma szanse się z Nim spotkać… można nawet powiedzieć, że się z Nim spotyka! Bo DUCH ŚWIETY DOTYKA KAŻDEGO SERCA , KAŻDEJ DUSZY. Duch Święty ma moc miłości Bożej to iskra która może rozpalić nawet najmocniej zatwardziałe serca, każdą dusze. Duch Święty pragnie jednoczyć nas w miłości Bożej, porównywalny do wody, gołębicy, języków ognia, które są symbolem źródła życia wiecznego. Ta prawda staje się dla nas dostępna, zawsze wtedy, gdy widzimy nieomylność natchnień, natchnień Darów Ducha Świętego….. Należy Go szukać w pokorze-dlatego jest potrzeba zjednoczonej modlitwy, uwielbienia i miłości. Stworzyciel daje moc Ducha wszystkim, ale co ciekawe po troszeczku, po kawałeczku, bo nikt z ludzi nie posiądzie w całości mocy i mądrości Ducha Świętego. Ale te kawałeczki zjednoczone, zespolone w wielką całość okazują całą MOC BOŻĄ. Duch Święty jest przede wszystkim nadzieją i miłością-na lepsze jutro, na lepszy czas dla świata-to Boży „antybiotyk” na wszelkie choroby świata. To łaska, dar dla nas wszystkich, aby ludzie uczyli się godniej żyć w Chrystusie-godniej znaczy nieść pokój i przebaczenie. Moc Ducha Świętego to niezawodna i nieustanna, niewyczerpalna energia naszej Duszy.

Duch Święty-Moc Boga Ojca i Jezusa-to najczystszy dar-to On sprawia, że nasza miłość staje się prawdziwa, trwała i święta, że przynosi radość która jednoczy z Bogiem i ludźmi.

To promień światła Bożego, który pragnie dosięgnąć każdego z nas.

                                                                                     Tomasz - mieszkaniec schroniska w Pępicach