Uroczystość Trójcy Przenajświętrzej ( fragment kazania )

        Marianka - to miejscowość na Słowacji ( kilka kilometrów od Bratysławy), znajduje się najstarsze sanktuarium Maryjna słowackie prowadzone przez nasze Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani. Jest tam boczny ołtarz poświęcony św. Józefowi – figura naturalnej wielkości, nad którą znajduje się trójkąt równoboczny z okiem w środku. Jest to symbol Trójcy św. – równe boki, równe kąty. Św. Patryk patron Irlandii tłumacząc mieszkańcom wyspy tajemnicę Trójcy, pokazywał trzy listą koniczynkę. Bardzo wymowny jest również symbol trzech świec trzymanych w jednej dłoni, kiedy się je zapali, tworzą jeden płomień.

Najbardziej trafna jest jednak anegdota związana ze św. Augustynem mówiąca o tym, jak to Augustyn przechadzając się brzegiem plaży, rozważał tajemnicę Trójcy. Tak rozmyślając napotkał chłopca, który do dołka na plaży przelewał wodę z morza. Co robisz zapytał zainteresowany Augustyn. Chcę przelać morze do tego dołka. Przecież to niemożliwe – twierdzi Augustyn. Prędzej ja przeleję Morzewo tego dołka niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy.

Pojawia się pytanie : skoro to takie trudne to po co Kościół ogłasza te dogmat i komplikuje sobie sprawę ?

Pismo Święte nas do tego zmusza.

  1. Zwiastowanie NMP – Anioł posłany przez Boga, Syn, którego Maryja ma porodzić i Duch św. mocą którego pocznie
  2. Chrzest w rzece Jordan
  3. Przemienienie na górze Tabor
  4. Nakaz, aby udzielali chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha św.

Jest również wiele fragmentów w Piśmie św. wspominające pojedynczo Osoby Boskie.

Znak krzyża św. i wezwanie: „ Chwała Ojcu … „ jako ważne elementy naszej modlitwy, wzmacniające naszą wiarę.

Kiedy czynimy znak krzyża, dotykamy naszego czoła – uruchamiając nasze myślenie i rozumienie, dotykamy naszego serca – abyśmy potrafili odczuć i naszych ramion – abyśmy potrafili czynić. Jeżeli ten znak czynimy z wiarą i ze świadomością, wprowadzamy wtedy Boga w całe nasze życie.