14 Niedziela zwykła rok „ A „

14 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK „ A „

Uwielbiająca modlitwa SYNA   do OJCA w DUCHU radosnego uniesienia. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi..” Św. Łukasz, który również w swojej Ewangelii umieścił powyższą modlitwę Jezusa zaznacza, że została ona odmówiona w chwili, kiedy „ Jezus rozradował się w Duchu Świętym…” (Łk 10, 21). Wyjaśnia również przyczynę owej radości. Otóż wróciło 72 uczniów, których Jezus wysłał z misją głoszenia Ewangelii. Wrócili z wielką radością po dobrze spełnionej misji, bo oto nawet złe duchy były im posłuszne ( por.ŁK 10, 17 – 19). Radość uczniów udzieliła się również Jezusowi.

 

Nauka dla mnie: również i ja mogę sprawić Jezusowi radość wypełniając jakąś swoją, chodźmy najmniejszą misję. Otóż nie tylko Jezus, ale i całe niebo ogarnia wielka radość, kiedy nawraca się grzesznik. Taką właśnie radością ogarnięty Jezus w Swojej modlitwie uwielbia Ojca, składając Mu dzięki za to, że:

- uczniowie wrócili po dobrze spełnionej ewangelizacji

- jest Panem nieba i ziemi, tz. że wszystko stworzył

- tajemnice Boże objawił „ prostaczkom”

- wszystko przekazał w ręce Syna, a Syn może dalej przekazać tym, który zechce

Nauka dla mnie: w mojej modlitwie od czasu do czasu i ja powinienem umieć Bogu podziękować.

Dlatego i my wraz z Jezusem składajmy Bogu Ojcu nasze dziękczynienie - Pieśń: „Dzięki o Panie, składamy dzięki…”„Przyjdźcie do Mnie wszyscy…”

Z dzisiejszej Ewangelii został zaczerpnięty fragment jako cytat na miesiąc lipiec na naszej stronie internetowej, ten sam cytat widnieje również na drzwiach schroniskowej kaplicy, brzmi on : „ Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” P r z y j d ź c i e to wołanie Jezusa -tłumaczy JP II – niesie się poza krąg ludzi współczesnych Jezusowi, którzy go poznali w Palestynie ; to wezwanie dociera do ludzi wszystkich czasów i musi być usłyszane również dziś przeze mnie, przez nas. Dla mnie najważniejsze jest to, że usłyszałem to wezwanie i jestem obecny na tej Mszy św. , tu i teraz. Za każdym razem kiedy słyszę i przychodzę doznaję p o k r z e p i e n i a.

Pieśń: „ Przyjdźcie do Mnie wszyscy, głos z przybytku woła…                     

Bóg jest miłością

Przyglądając się dzisiejszej Ewangelii, zwróćmy uwagę na zawartą tu BOŻĄ MIŁOŚĆ : czułą, wrażliwą, delikatną, pragnącą wylewać się na każdego człowieka; skierowaną – jak tłumaczy J P II – „ … do ubogich wszystkich czasów.”Jest to miłość Ojca, który dba o swoje dziecko, widząc jego utrudzenie i obciążenie. Nie zabiera nam ciężarów, ale swoją łaską sprawia, że stają się one lekkie. Pamiętajmy również o najważniejszym, że Bóg w Swojej dbałości o nas przygotował czas i miejsce, gdzie wszelka łza będzie otarta i gdzie wszelkie ludzkie pragnienia i marzenia o szczęściu będą zaspokojone.

Pieśń: „ Bóg jest miłością..”

                                                                                                            O. Zbigniew