17 - ta niedziela zwyła rok” A „

17 - ta niedziela zwyła rok” A „

Podobnie jak tydzień temu i jak dwa tygodnie temu słuchamy Jezusa, który przemawia do nas z łodzi, mówiąc o królestwie Bożym. Ponieważ sprawa królestwa Bożego wykracza poza nasze ludzkie wyobrażenia, Pan Jezus posługuje się przypowieściami:

Dwa tygodnie temu  o s i e w c y  - żeby królestwo Boże mogło we mnie rozpocząć swój wzrost, Jezus musi we mnie zasiać swoje Słowo.

Tydzień temu o  c h w a ś c i e  -  „ przy końcu świata” nastąpi sąd i ludzie źli jak szkodliwe chwasty zostaną odrzuceni, natomiast dobrych spotka nagroda i wtedy królestwo Boże zapanuje całkowicie. O  ziarnku  gorczycy  i  o  z a c z y n i e – na razie jakby niewidoczne, ale mające w sobie ogromną moc i energie. Przyjdzie czas, że rozrośnie się do ogromnych rozmiarów  i będzie wspaniałe.

Dzisiaj  o  s k a r b i e  i   o  p e r l e  - jak jest cenne i przedstawia dla nas niewyobrażalną wartość.  Jan Paweł II przekonuje nas, że: „nie dorównuje mu żadna cena dóbr doczesnych” i że dla królestwa Bożego  „wszystko można porzucić, a nic nie stracić.”

Przypowieść o  s i e c i

Na każdej Mszy św. wyznajemy trzy wielkie tajemnice naszej wiary: ”Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci . „Przypowieść o sieci dotyczy właśnie tego trzeciego elementu naszej wiary, kiedy to Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię aby dokonać sądu. Zniszczy wtedy wszelkie zło i tych, którzy dopuszczali się nieprawości, aby mogło zapanować Jego królestwo sprawiedliwości i pokoju.

Przypowieść o sieci jest podobna do przypowieści o chwaście, bo obie mówią o sądzie, potępieniu ulega jednak inna kategoria ludzi. Chwasty to ludzie którzy walczą z Kościołem, natomiast w sieci znajdują się ludzie, którzy  -  niestety – należą do Kościoła.

Panie, niech w końcu przyjdzie Twoje królestwo, bo wtedy skończy się ludzka udręka i wszelka łza zostanie otarta, a ludzkie pragnienia o szczęściu w pełni zaspokojone.