Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

CYTAT ADWENTOWY

CYTAT ADWENTOWY - „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.” ( Mk 13, 33 )

To wezwanie Jezusa z Ewangelii w pierwszą niedzielę Adwentu doskonale wprowadza nas w klimat Adwentowego oczekiwania na przyjście Pana. Słowo „czuwajcie” w Ewangelii, która ma zaledwie sześć zdań jest użyte czterokrotnie, w dodatku wzmocnione wcześniejszym słowem – uważajcie. Do zbawienia – zgodnie ze słowami Jezusa skierowanymi do Apostołów w Getsemani – potrzebne są dwie rzeczy: czuwanie i modlitwa (por.Mt 26,41). „Ten czuwa kto ma czyste sumienie” – twierdzi Jan Paweł II. W tym celu należy badać własne myśli, uczucia, pragnienia i czyny, aby wiedzieć, gdzie jest słabe miejsce w moim „ murze obronnym”, którędy może wkraść się grzech. Tam należy postawić straże. Czuwać, oznacza również nie zaniedbać żadnej okazji do dobrego czynu. Wtedy, będę mógł godnie przyjąć przychodzącego Pana, nie tylko w Adwencie, czy w Bożym Narodzeniu, ale w każdej chwili.

Życzenia