3. NIEDZIELA WIELKIGO POSTU „B”

„…Dom Ojca mego”

Tak Jezus nazywa świątynię w Jerozolimie. Była dla Żydów chlubą i miejscem wyjątkowym. Budowano ją – jak słyszeliśmy – przez 46 lat. Żydzi mieli obowiązek pielgrzymowania do świątyni przynajmniej raz w roku – pamiętamy 12 letniego Jezusa, który pielgrzymując z rodzicami został w świątyni. Dzisiaj również przybywa do świątyni na święto Paschy już jako dorosły mężczyzna. Potwierdza w ten sposób słuszność podjętego wysiłku budowania świątyń, kościołów i innych miejsc, gdzie ludzie mogli by gromadzić się na wspólną modlitwę do Boga Ojca. Potwierdza również i to, że Ojciec przychodzi do tej modlącej się wspólnoty, w to konkretne miejsce, zaczyna tam przebywać, mieszkać i w końcu to miejsce – jak to pięknie ujął Jezus – staje się „domem Ojca”.

Zbudowanie świątyni i synagog miło pomóc Żydom w uświęceniu dnia świętego (por. 1 czytanie). Nie przychodzić do tych świętych miejsc, gdzie „Bogu mieszkać się spodobało” i gdzie można Go spotkać jest wielkim lekceważeniem Boga i dlatego grzechem ciężkim.

Oczyszczenie świątyni

Budujemy świątynie, odpowiednio je przystrajamy, nie szczędząc na to pieniędzy ani czasu, a czynimy to z jednego pragnienia: aby można było w tym miejscu spotkać się i odprawić „czystą modlitwę”; taką, która by dotarła do „Tronu Boga” i została przez Niego przyjęta z upodobaniem. Modlimy się w świątyni z przekonaniem, że tu, w sposób wyjątkowy obecny jest Bóg. Żydzi w świątyni Jerozolimskiej mieli szczególne miejsce – PRZYBYTEK PAŃSKI – oddzielony od pozostałej części świątyni ZAŁONĄ PRZYBYTKU (rozdarła się na dwoje kiedy Jezus umarł na krzyżu).Do przybytku raz tygodniu mógł wchodzić tylko kapłan z pośród wielu wybrany na drodze losowania – bo to Bóg miał zadecydować, który w tym dniu jest najbardziej godny, aby reprezentować lud, który czekał i modlił się na zewnątrz przybytku. Zasłona przybytku, mury świątyni, miały zapewnić modlącym się odpowiednie warunki do modlitwy; miały zapewnić ciszę, izolując od zgiełku miasta i brzęku monet na targowisku. Tymczasem Jezus wchodząc do świątyni zastał sytuację kary godną – miasto wdarło się do świątyni z bankierami, zgiełkiem handlu i brzękiem monet. Zbezczeszczono , sprofanowano „dom Ojca” – grozi to każdej świątyni i każdej wspólnocie modlących się w świątyni; dlatego Kościół uszczegółowił 3 przykazanie Boże przykazaniem kościelnym, w którym należało by zwrócić szczególną uwagę na jedno słowo: pobożnie – we Mszy św. uczestnicz, co daje gwarancje, że ze Mszy św. nie uczynimy targowiska. Jezus dokonuje sądu i oczyszcza świątynię

„Zburzcie tę świątynię , a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo.”

Ze względu na to zdanie odczytany fragment Ewangelii Janowej został wybrany na dzisiejszą 3 niedzielę Wielkiego Postu. W tym zdaniu Jezus mówi o swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu, o tajemnicach paschalnych – o swoim przejściu z męki i śmierci, przez zmartwychwstanie do życia. Apostołowie zrozumieli to dopiero po pewnym czasie. Dowiadujemy się również, że Jezus jest świątynią – w tym kontekście za św. Pawłem trzeba powiedzieć więcej – ja też jestem świątynią: „Czy nie wiecie, że świątynią Boga Jesteście…” i we mnie, jak w świątyni Jerozolimskiej, też jest takie szczególne miejsce –PRZBYTEK PAŃSKI –gdzie może mieszkać Duch Boży. Co mamy czynić, aby Bóg mógł w nas zamieszkać i tam pozostać? W odpowiedzi Bóg przynosi człowiekowi przez Mojżesza kamienne tablice dziesięciu Bożych przykazań, jako dar abychronił życie ludzkie; najpierw to doczesne- osobiste, rodzinne, społeczne – a później wieczne (por. JP II, homilia, 14 iii 1982). „Słowa Twe, Panie dają życie” – refren dzisiejszego psalmu Ten dar należy przyjąć z wdzięcznością i radością – jak słyszeliśmy w dzisiejszym psalmie: „Jego słuszne nakazy radują serce”. Ci co będą w środę na Mszy Sw., będą mogli usłyszeć w Ewangelii Mateusza komentarz Jezusa dotyczący przykazań, jak są ważne, ponadczasowe „… kto je wypełnia… ten będzie wielki w królestwie niebieski” (Mt 5, 17-19)