5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B”

Wstęp:

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.”- to wołanie pokutnika w dzisiejszym psalmie w 5-tą niedzielę Wielkiego Postu, niech będzie również i moim wołaniem. Czyste serce, czyli sumienie wolne od grzechów jest podstawą każdej modlitwy; dlatego przeprośmy Pana Boga za grzechy:

- że nie jesteśmy posłuszni Bogu tak jak Jezus

–że nie chcemy wziąć swoich krzyży i pójść za Nim

„Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”.

Ta prośba Greków, którzy przybyli do Jerozolimy na święta, aby oddać pokłon Bogu” jest dla nas jest dla nas dość pouczająca: słyszeli o wskrzeszeniu Łazarza, nie wystarczało im, że słyszeli; chcieli poznać Jesusa, chcieli poznać Prawdę.

Jezus zapowiada swoją mękę i śmierć

Kiedy Filip i Andrzej przyszli do Jezusa, aby Mu powiedzieć o Grekach, zastali Go na modlitwie. Była to modlitwa podoba do tej z Getsemani w Ogrodzie Oliwnym, modlitwa związana z” trwogą konania, człowieka, którego dusza doznała lęku w obawie przed nadchodzącym cirpieniem