15 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B

„Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.”

Wszelkie nasze plany, dążenia, a szczególnie czyny, powinny zmierzać ku temu, aby się zbawić – to znaczy uszczęśliwić nasze dusze i ciała. Do tego koniecznie potrzebna jest łaska czyli pomoc Boża; dlatego wraz z psalmistą wołamy: „Okaż swą łaskę….”Aby nasze wołanie mogło dotrzeć do tronu Bożego przeprośmy za nasze grzechy – każdy rachunek sumienia jest małym nawróceniem.

Pan Jezus zachowuje się dzisiaj jak dowódca grupy komandosów wysyłając Apostołów na wojnę w obronie Królestwa Bożego: udziela instrukcji jak mają się zachowywać i daje im broń, czyli władzę aby mogli egzorcyzmować – czyli uwalniać od demonów- leczyć chorych – mamy tu początki Sak. namaszczania chorych: „wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.” Jednak najważniejsza rzecz jaką mieli czynić to w z y w a ć  d o  n a w r ó c e n i a  i udzielać pokoju ze względu na Królestwo Boże, które jest przygotowane dla wszystkich ludzi. Mieliśmy o tym wzmiankę w drugim czytaniu św. Pawła z listu do Efezjan: „Bóg… wybrał nas…jako przybranych synów”. Rozsyła Apostołów, aby przypomnieli światu o tym wybraniu i wzywali do nawrócenia.

Jak tłumaczy Sw. JPII – wszystkie warunki jakie należy spełnić, aby wejść do Królestwa Bożego można zamknąć w jednym słowie – nawracajcie się. „Jeżeli się nie nawrócicie – słyszymy bardzo zdecydowane słowa Jezusa – to wszyscy pomrzecie.”Ale jeśli występny zawróci ze złej drogi, nie będą mu poczytane grzechy i będzie żył. Nawrócenie zatem staje się koniecznością aby żyć i dotyczy wszystkich.

Mówiąc o nawróceniu najczęściej mamy na myśli grzesznika, który po wielu latach przystępuje do spowiedzi. To prawda, to są tak zwane wielkie nawrócenia np: Rudolf Hess – komendant obozu w Oświęcimiu nawrócił się w więzieniu przed wykonaniem wyroku. Jednak obok tych wielkich są również te małe nawrócenia z naszych codziennych drobnych grzechów - grzesznych myśli, słów czynów i zaniedbań. Ta czwarta kategoria grzechów jest przez nas często pomijana. Każdy akt pokuty kiedy robimy rachunek sumienia i przepraszamy za grzechy jest takim małym nawróceniem – mieliśmy to na początku Mszy św. Msza św. Gładzi grzechy lekkie tym aktem pokuty i Komunią św. Są też nawrócenia związane z wyborem większego dobra np: Karol Wojtyła zrezygnował z tego, aby być aktora wybierając to, aby zostać księdzem. Ktoś zrezygnował z części urlopu aby pójść na pielgrzymkę. Ktoś podjął się trzydniowego postu, a to co zaoszczędził złożył na jałmużnę.

Kiedy już podejmę trud codziennego nawracania się, to muszę zrozumieć, że ten nakaz Jezusa skierowany do Apostołów „idźcie” oto was posyłam, jest skierowany do każdego z nas.