Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

16 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B

    „Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.”Ale czy rzeczywiście staram się wsłuchiwać w głos Pana Jezusa Dobrego Pasterza, który pragnie zapewnić mi ochronę i bezpieczeństwo. „Moje owce słuchają mojego głosu, - usłyszymy po alleluja – Ja znam je, a one idą za mną.” Za brak wsłuchiwania się w głos Dobrego Pasterza, za brak kroczenia drogą, którą nam wskazuje, pragniemy przeprosić.

    Widzimy dzisiaj Apostołów powracających z misji. Tydzień temu byliśmy świadkami, jak to Pan Jezus wysyłał Apostołów po dwóch udzielając im władzy aby: leczyli chorych, udzielali egzorcyzmów, a przede wszystkim, aby wzywali do nawrócenia, bo przygotowane jest już Królestwo Boże. Nawrócenie –przypomniał JP II – „… człowiek jedna się s Chrystusem przez nieustanny proces nawrócenia”. To nieustanne oczyszczanie przybliża nas do Oblubieńca, a jedynie On może nas obdarzyć pełnią szczęścia (por. List apost. Orientale Lumen, 12).Codziennie mamy przepraszać za grzechy i codziennie mamy podejmować staranie aby stawać się lepszym człowiekiem, lepszym chrześcijaninem.

   Podejmując staranie o nawrócenie, o bycie lepszym, mamy jednak świadomość własnej słabości, ulegania pokusom, byle błahostka potrafi nas zdenerwować, a ile jest niecierpliwości wobec własnego ciała, które jest coraz starsze, coraz słabsze i coraz bardziej chorowite. Byle plamka na skórze dla nas od razu staje się czerniakiem – a nawet, gdyby mi zostało trzy miesiące, no to cóż z tego; trzeba podziękować Bogu za to że miałem czas przygotować się do godnej śmierci. Tyle w życiu współczesnego człowieka niepokojów, lęków, strachu o przyszłość swoją, swoich bliskich; i na tą chorobę XXI wieku dzisiejsza liturgia przynosi lekarstwo: „Pan mym pasterzem..” i niczego mi nie zabraknie. Troskę Jezusa Dobrego Pasterza mieliśmy ukazaną w dzisiejszej Ewangelii dwukrotnie: najpierw wobec Apostołów „Pójdźcie … na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” i wobec tłumu „zdjęła Go litość nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza.”Chociaż bym przechodził przez „ciemną dolinę” wszelkich moich obaw, lęków i niepokojów, to nie mam się czego trwożyć, bo Pan jest ze mną i „niczego mi nie braknie”. On Dobry Pasterz prowadzi mnie i wyprowadzi na przestronne „zielone pastwiska”, gdzie stół zastawiony, „a kielich mój pełny po brzegi.”