Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

Fragment kazania z 12-tej niedzieli zwykłej rok „A „

„ Nie bójcie się…” . Trzy krotnie powtarza Pan Jesus te słowa kierując je do Apostołów. Powtarza je pragnąc, aby mocno wpisały się w ich pamięć; aby zostały zapamiętane, bo kiedy przyjdzie czas próby i prześladowań, mają stać się bronią – bo przecież Słowo Boże jest jak „miecz obosieczny"

I ja dzisiaj również jestem prześladowany przez moje lęki i obawy o niepewność jutra swoją i moich bliskich. Lęk przed tym, że coś może się nie udać, że może przyjść jakieś nieszczęście wywołuje strach, który może mnie zniszczyć. Dlatego słowa Pana Jezusa: „ Nie bójcie się…”, są również potrzebne i dla mnie.

Czytaj więcej: Fragment kazania z 12-tej niedzieli zwykłej rok  „A „

Uroczystość Bożego Ciała

      Każdy z nas nosi w sobie ogromne pragnienie, aby żyć. Sen o nieśmiertelności nie schodzi z naszych powiek, a ludzkie umysły prześcigają się w wynajdywaniu jakiegoś leku, że przynajmniej chociaż trochę zatrzymać proces starzenia się. Tymczasem recepturę na nieśmiertelność podaje nam dzisiaj św. Jan w swojej Ewangelii cytując słowa Jezusa : „ Kto spożywa Moje Ciało… ma życie…”.

Wiemy, że już z m a r t w y c h w s t a n i e było zapowiedzią naszego powstania do życia, ale dzisiaj Jezus tłumaczy sposób w jaki to się dokona: „…kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie… a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”

„ Ja jestem chlebem żywym,”

Czytaj więcej: Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystość Trójcy Przenajświętrzej ( fragment kazania )

        Marianka - to miejscowość na Słowacji ( kilka kilometrów od Bratysławy), znajduje się najstarsze sanktuarium Maryjna słowackie prowadzone przez nasze Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani. Jest tam boczny ołtarz poświęcony św. Józefowi – figura naturalnej wielkości, nad którą znajduje się trójkąt równoboczny z okiem w środku. Jest to symbol Trójcy św. – równe boki, równe kąty. Św. Patryk patron Irlandii tłumacząc mieszkańcom wyspy tajemnicę Trójcy, pokazywał trzy listą koniczynkę. Bardzo wymowny jest również symbol trzech świec trzymanych w jednej dłoni, kiedy się je zapali, tworzą jeden płomień.

Czytaj więcej: Uroczystość   Trójcy  Przenajświętrzej  ( fragment kazania )

Kazanie wygłoszone na Mszy św. odpustowej w Sanktuarium św. Brata Alberta „ Ecce Homo” w Krakowie

Tak właśnie Pan Jezus rozpoczyna Ostatnią Wieczerzę: przepasał się prześcieradłem, nalał wody do miednicy i zaczął umywać im nogi. A przecież nie było już czasu. Za chwilę wyjdzie Judasz, a czekają już ci którzy mają Go pochwycić. To przecież już w Ogrodzie Oliwnym , a konkretnie w Getsemani już rozpocznie się Jego męka, kiedy zacznie się pocić krwią. Jezus czuje już na sobie grozę tej godziny : „Jezus widzą, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca,… do końca ich umiłował”. Mimo iż nadeszła już godzina to jednak Jezus znalazł jeszcze czas aby umyć im nogi w geście służebnej miłości – bo miłość jest najważniejsza. W Wieczerniku w swoje mowie pożegnalnej i w modlitwie za Apostołów, a także za tych którzy będą wierzyć po nich, temat miłości Pan Jezus porusza – jak obliczył Tomek - aż 34 razy. Uważał jednak, że to jest jeszcze za Malo, że trzeba jeszcze uczynić jakiś gest żeby zapamiętali jak ważna jest miłość.

Czytaj więcej: Kazanie wygłoszone na Mszy św. odpustowej w Sanktuarium św. Brata Alberta „ Ecce Homo” w Krakowie

Zesłanie Ducha Świętego

        Duch Św. jest jak w i e l k a   e l e k t r o w n i a , niewyczerpująca się, z której można pobierać prąd bez ograniczeń i za darmo, trzeba tylko mieć linę przesyłową i sprawne przewody elektryczne u siebie w domu – czy wyobrażacie sobie życie be prądu?

       Duch Św. jest jak ż y c i o d a j n a   r z e k a ,drzewa które rosną nad nią są piękne. Liście ich nie więdną, a owoce można zbierać przez cały rok – czy wyobrażacie sobie życie bez wody?

       Duch Św. to n a j m i l s z y z G o ś c i , kiedy przekraczając próg naszego domu, wnosi radość  w miejsce naszego smutku i przygnębienia, bo jest najlepszym P o c i e s z y c i e l e m utulającym  w płaczu –jak długo można żyć w ciągłym smutku? To przecież chrześcijańska radość „ jest naszą ostoją”.

Czytaj więcej: Zesłanie Ducha Świętego

Uroczystość Wniebowstapienia

U R O C Z Y S T O Ś Ć     W N I E B O W S T Ą P I E N I A

Nie jest to ani bajka, ani baśń, ani jakiś scenariusz do filmu fantastycznego, ale f a k t   h i s t o r y c z n y opisany w trzech Ewangeliach i Dziejach Apostolskich ( dzisiejsze 1-sze czytanie), o którym może zaświadczyć 11 osób. Byli przejęci widokiem „ nie z tej ziemi” i tak zauroczeni stali „ jak zamurowani”. Musieli przyjść Aniołowie, aby im wytłumaczyć i ruszyć z miejsca- „Kiedy uporczywie wpatrywali się( …) , jak wstępował do nieba,”- bo przecież mieli iść na cały świat.

Czytaj więcej: Uroczystość Wniebowstapienia

Fragment kazania z 6-ej niedzieli wielkanocnej

Fragment kazania z 6-ej niedzieli wielkanocnej ( J 14, 15-21 )

Podobnie jak tydzień temu jesteśmy w Wieczerniku, gdzie Pan Jezus widząc smutek, zwątpienie, a nawet trwogę u Apostołów stara się ich pocieszyć. Dlatego dzisiejsza Ewangelia pełna jest obietnic, poprzez które Jezus stara się przekonać Apostołów, że nie zostaną sierotami.

Czytaj więcej: Fragment kazania z 6-ej niedzieli wielkanocnej