Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

Fragment kazania z 5-ej niedzieli wielkanocnej

Fragment kazania z 5-ej niedzieli wielkanocnej   ( J 14, 1-12 )

...Słyszeliśmy przed chwilą fragment mowy pożegnalnej, jaką Pan Jezus odbył z apostołami w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, po wyjściu Judasza, udziela im jakby ostatnich wskazówek, rad, instruując jak mają postępować po Jego odejściu. Przypomina, jak ważna jest miłość, wzmacnia ich wiarę mówiąc o Ojcu, o Sobie i o Duchu, którego przyjmą niebawem na czas prześladowań. Wskazując drogę którą On kroczy i którą oni mają przejść.

Czytaj więcej: Fragment kazania z 5-ej  niedzieli wielkanocnej

logo na stronę internetową 2

W dniu 15.11.2018 w Kole Brzeskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (OPL) zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2018:

- warsztaty kulinarne

EFEKTY PODPROGRAMU 2018

 

 

Ogrzewanie schroniska  św. Brata Alberta w Pępicach

 FUNDACJA PGE - Energia z serca Warszawa